shadow

Bescherm je oren op de werkvloer

Gehoorbeschadiging is een belangrijke risicofactor in heel wat werkomgevingen. Als trusted HR Partner biedt Unique een e-learning aan al uw medewerkers over de gevaren van lawaai op het werk en hoe er mee om te gaan. Aan de uitzendkrachten die via Unique aan de slag zijn, wordt deze e-learning gratis aangeboden.

Template_750x350_NL

Wat houdt de e-learning in? 

De opleiding creëert bewustwording rond de gevaren van blootstelling aan lawaai en de noodzaak om gehoorbescherming te gebruiken. Werknemers krijgen een concreet inzicht van de invloed van lawaai op het gehoor en de gezondheid. Ze leren de juiste beschermingsmiddelen correct en efficiënt te gebruiken en vermijden hierdoor gehoorschade.

Troeven van de opleiding?

1. Professioneel en efficiënt: een interactieve module met oefeningen en filmpjes. Uw werknemers kunnen de opleiding gewoon thuis volgen. De dag nadien zullen ze de gevaren al herkennen en de juiste beschermingsmaatregelen treffen.

2. Beknopt en toegankelijk: de opleiding houdt rekening met alle beroepsniveaus, dankzij de opbouw en de begrijpelijke taal.

3. Test van de kennisverwerving: nadat de werknemers de opleiding hebben doorlopen, wordt hun kennis getest om na te gaan of ze alles begrepen hebben.

4. Certificaat : elke werknemer krijgt na de opleiding een certificaat en bewijs van deelname

Wat is uw verantwoordelijkheid?

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om:

• de risico’s te voorkomen en te beperken

• een risicoanalyse uit te voeren

• hulpmiddelen, informatie en opleiding aan te bieden aan uw werknemers

Interesse?

Wij komen graag bij u langs om de e-learning module te demonstreren.

Maak hier een afspraak

Op zoek naar info of een online service?

Wie naar geschikt personeel zoekt, vindt in Unique dé HR-partner bij uitstek. Met onze meer dan 40 Unique-kantoren in België zitten we altijd dichtbij. Als uitzendbureau richt Unique zich op het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. We leggen het accent op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Bovendien adviseren en informeren we onze klanten voortdurend, onder meer via Unique Online Services.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31