shadow

Sociale wetgeving

Als HR-professional is het niet altijd eenvoudig om bij te blijven op het vlak van arbeidswetgeving en alle wetswijzigingen. U weet ook hoe belangrijk het is om goed geïnformeerd te zijn en de wetgeving correct toe te kunnen passen.
Als uw Trusted HR-partner weet Unique perfect welke informatie waardevol is voor u en daar spelen we haarfijn op in.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele onderwerpen inzake HR wetgeving die we u graag aanbieden.
Op 30/11/2012 werd het voorontwerp van de Wet van de Nationale Arbeidsraad omtrent een 4de motief van tewerkstelling van uitzendkrachten en de voorwaarden voor het gebruik van opéénvolgende dagcontracten goedgekeurd door de Ministerraad. Wij zetten alle motieven voor uitzendwerk voor u op een rijtje in een handig document.
  • MOTIEF ‘INSTROOM’
  • OPEENVOLGENDE DAGCONTRACTEN
  • INFORMATIE EN CONTROLE
  • OMZETTING VAN DE EUROPESE UITZENDRICHTLIJN
In deze Legal Topic heeft Unique voor u de essentie samengevat van de wettelijke bepalingen rond het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Een slimme tool om altijd binnen handbereik te houden.
Vanaf het 476ste uur
De uren gewerkt bovenop het studentencontingent zijn onderworpen aan de hogere RSZ-bijdragen.

Uur 1 – 475
Wat er met de eerste tot en met het 475ste gewerkte uur gebeurt, hangt eigenlijk af van de werkgever zelf.

Vanaf het 475ste uur

De uren gewerkt bovenop het studentencontingent zijn onderworpen aan de hogere RSZ-bijdragen.

Het is de volgorde van de Dimona-aangifte die de volgorde bepaalt van de overschrijding van de uren van het studentencontingent. 

Als een eerste werkgever een Dimona-aangifte doet in februari voor prestaties die later dat jaar gaan plaatsvinden in oktober en een tweede werkgever doet een Dimona-aangifte in juli voor prestaties in juli, dan zal de tweede werkgever gesanctioneerd worden in geval van een overschrijding van het aantal uren van het studentencontingent. 

Studenten moeten sinds 1 juli 2016 niet langer eerst hun studentencontingent uitputten om als werkstudent tewerkgesteld te kunnen worden. Als de uitzendkracht-student er voor kiest om niet als jobstudent tegen de solidariteitsbijdrage te werken, maar om als werkstudent te werken, moet dit schriftelijk overeengekomen worden met de student.
Op zoek naar info of een online service?

Wie naar geschikt personeel zoekt, vindt in Unique dé HR-partner bij uitstek. Met onze meer dan 40 Unique-kantoren in België zitten we altijd dichtbij. Als uitzendbureau richt Unique zich op het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. We leggen het accent op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Bovendien adviseren en informeren we onze klanten voortdurend, onder meer via Unique Online Services.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31