shadow

Online test salespotentieel: herken verkooptalent meteen

De Sales Potentieel Index of SPI is een volledig geautomatiseerd expertrapport waarmee u direct te weten komt of u met een commerciële topper te maken heeft.

Ontdek de échte verkopers

Betere verkoopresultaten behaalt u met betere verkopers. U gebruikt de SPI om vroeg in de selectie verkooptalenten te identificeren. U gaat met de juiste mensen in gesprek en neemt verkopers aan die resultaten boeken.

Bekijk een voorbeeldrapport.
Met de SPI weet u van meet af aan wat de commerciële kwaliteiten en valkuilen van uw kandidaten zijn. Het rapport laat helder en begrijpelijk zien hoeveel aanleg uw kandidaat heeft voor 11 cruciale salescompetenties. Ze hebben de meest voorspellende waarde voor commercieel succes. De SPI zet alle commerciële succes- en risicofactoren van de kandidaat voor u op een rij in een overzichtelijk en compact rapport.
De competentiemeting is gebaseerd op de HFMtalentindex persoonlijkheidsmeting. De basis is het Big Five model. De naam slaat op de vijf hoofddimensies (of karaktertrekken) van een persoonlijkheid: extraversie, inschikkelijkheid (vriendelijkheid), zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openheid voor ervaring en ideeën.

Uw online assessmentsysteem vertaalt de uitslag van deze test automatisch door naar de aanleg van de kandidaat voor belangrijke salescompetenties. De SPI geeft een betrouwbaar beeld van de commerciële kwaliteiten van uw kandidaten. Onderbouwd, objectief en nauwkeurig.
De SPI levert in combinatie met een gesprek het meest complete beeld van een kandidaat op. Het grote voordeel van de SPI is dat u veel gerichter het selectiegesprek ingaat. U weet vooraf al wat de sterke en de zwakke punten van de kandidaat zijn en kunt daar gericht op doorvragen.

Het rapport geeft een praktische toelichting bij alle competentiescores, zodat u concrete aanknopingspunten heeft voor het gesprek. U komt in minder tijd meer te weten over de commerciële potentie van de kandidaat.
1. Ik voel me op mijn gemak bij mensen
2. Ik zoek het avontuur op
3. Ik blijf kalm onder druk
4. Ik vind het leuk om aan nieuwe dingen te beginnen
5. Ik ga ervan uit dat mensen goede bedoelingen hebben
6. Ik doe dingen volgens een plan
7. Ik doe meer dan wat er van mij verwacht wordt
8. Ik vind het leuk om complexe problemen op te lossen

De kandidaten worden gevraagd om voor iedere stelling aan te geven in welke mate zij deze stelling van toepassing op zichzelf vinden op een schaal van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’.

Waarom is de Sales Potentieel Index nuttig?

Als u op zoek bent naar een goede verkoper, wilt u zeker weten dat een kandidaat aanleg heeft voor sales. De SPI geeft daar uitsluitsel over. U krijgt objectieve en overzichtelijke informatie over de commerciële kwaliteiten en afbreukrisico’s van de kandidaat.
De SPI maakt verkooptalenten effectiever door hen inzicht te geven in hun sterktes en hun zwaktes. Het rapport biedt mogelijkheden voor gerichte coaching en ontwikkeling. Verkopers leren hoe zij hun kracht optimaal kunnen inzetten. Zij worden effectiever in dat waar zij van nature goed in zijn: verkopen.
Overweegt een van uw medewerkers een commerciële functie? De SPI maakt duidelijk of de medewerker de juiste commerciële kwaliteiten in huis heeft. De SPI geeft daarmee richting aan de loopbaan van de medewerker.
Combineer een test salespotentieel met een competentiemeting, een test managementpotentieel of een motivatietest.

Wilt u een test salespotentieel aanvragen?

Meer info over
Online Assessments?

Op zoek naar info of een online service?

Wie naar geschikt personeel zoekt, vindt in Unique dé HR-partner bij uitstek. Met onze meer dan 40 Unique-kantoren in België zitten we altijd dichtbij. Als uitzendbureau richt Unique zich op het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. We leggen het accent op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Bovendien adviseren en informeren we onze klanten voortdurend, onder meer via Unique Online Services.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31