shadow

Online motivatietest: wat drijft medewerkers en kandidaten?

Wat drijft uw medewerkers en kandidaten? Hoe sturen ze hun gedrag? Welke voorkeursrol nemen ze op binnen een organisatie? Dankzij een rapport op maat krijgt u een klare kijk op hun motivatie.

Weet wat uw mensen drijft

De online motivatietest meet de drijfveren van uw medewerkers. Zijn zij op zoek naar veiligheid, vrijheid of verantwoordelijkheid? Met de motivatietest komt u snel en eenvoudig te weten wat uw medewerkers wérkelijk beweegt en welke doelen zij nastreven in hun carrière.

De motivatietest maakt het daardoor mogelijk om medewerkers te stimuleren en te verbinden in hun passie.

Bekijk het voorbeeldrapport.
Drijfveren bepalen welke rol iemand graag vervult in zijn werk en binnen een team. De online motivatietest onderscheidt acht rollen, die met verschillende kleuren worden aangeduid. Dankzij de motivatietest weet u niet alleen aan welke rollen de kandidaat de voorkeur geeft, maar ook waarom.

Een voorkeur voor de rol ‘Ondernemer’ kan bijvoorbeeld voortkomen uit een behoefte aan succes, of door de drang om te pionieren. Met de online motivatietest krijgt u diepgaand inzicht in de drijfveren die de kandidaat sturen in zijn gedrag.
De online motivatietest is gebaseerd op het waardenmodel van organisatiedeskundige Quinn. Dit model is veel onderzocht en geniet een brede populariteit in de managementliteratuur. HFMtalentindex heeft het model van Quinn doorvertaald naar een test die geschikt is voor iedere werkende persoon.

De motivatietest is genormeerd op basis van de testuitslagen van een grote groep professionals, waardoor u makkelijk ziet hoe uw medewerker scoort in vergelijking met anderen. Onderzoek toont aan dat de online motivatietest een betrouwbaar en valide instrument is. U krijgt accurate en gegronde informatie over de drijfveren van uw medewerkers.
Samenwerken levert niet altijd het gewenste resultaat op. Dat is ook niet zo gek, want samenwerken vindt altijd plaats in een spanningsveld van drijfveren.

De één wil linksom, de ander rechtsom. Mensen streven verschillende doelen na, waardoor zij soms langs elkaar heen werken of zelfs regelrecht met elkaar botsen. Maar mensen met verschillende drijfveren vullen elkaar ook aan. De motivatietest laat zien hóe.

Het testrapport geeft praktische tips voor een effectievere samenwerking, uitgaande van de belangrijkste voorkeursrol van de kandidaat. Dankzij de online motivatietest vergroot het inzicht in elkaars drijfveren. U bevordert daarmee de effectiviteit van uw teams.
1. Ik voel me op mijn gemak bij mensen
2. Ik zoek het avontuur op
3. Ik blijf kalm onder druk
4. Ik vind het leuk om aan nieuwe dingen te beginnen
5. Ik ga ervan uit dat mensen goede bedoelingen hebben
6. Ik doe dingen volgens een plan
7. Ik doe meer dan wat er van mij verwacht wordt
8. Ik vind het leuk om complexe problemen op te lossen

De kandidaten worden gevraagd om voor iedere stelling aan te geven in welke mate zij deze stelling van toepassing op zichzelf vinden op een schaal van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’.

Waarom is de motivatietest nuttig?

Mensen komen tot optimale prestaties wanneer hun drijfveren aansluiten bij de functie en bij de organisatie. Bij de selectie van een nieuwe medewerker moet u daarom weten of er een match bestaat tussen de drijfveren van de kandidaat en het gewenste functieprofiel. Gaat de kandidaat de functie met energie en plezier vervullen? Past de kandidaat binnen de cultuur van de organisatie? De motivatietest geeft antwoord op deze vragen.
Bij persoonlijke ontwikkeling draait het niet alleen om de vraag wat de medewerker in potentie kan, maar ook de vraag wat de medewerker wil. De motivatietest stimuleert medewerkers om ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij hun drijfveren en die daardoor een grotere kans van slagen hebben.
Een medewerker die zijn drijfveren kent, zoekt gerichter naar een passende functie of werkomgeving. De motivatietest maakt duidelijk in welke rol(len) iemand zich prettig voelt en geeft daarmee sturing aan de loopbaan.
Combineer een motivatietest met een competentiemeting, een test salespotentieel of een test managementpotentieel.

Wilt u een motivatietest aanvragen?

Meer info over
Online Assessments?

Op zoek naar info of een online service?

Wie naar geschikt personeel zoekt, vindt in Unique dé HR-partner bij uitstek. Met onze meer dan 40 Unique-kantoren in België zitten we altijd dichtbij. Als uitzendbureau richt Unique zich op het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. We leggen het accent op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Bovendien adviseren en informeren we onze klanten voortdurend, onder meer via Unique Online Services.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31