shadow

Online test managementpotentieel: identificeer zelf uw managers van de toekomst

Met de online Management Potentieel Index (MPI) stelt u vast of een kandidaat aanleg heeft voor een leidinggevende functie. U krijgt een objectieve meting van de leidinggevende kwaliteiten van uw kandidaat.

Direct de échte managers in kaart

Het rapport van de MPI is direct beschikbaar en geeft u een onafhankelijk expertadvies. U komt precies te weten wat iemands sterke punten als leidinggevende zijn. Maar ook wat de afbreukrisico’s zijn.

Bekijk het voorbeeldrapport.
De MPI brengt zes kerncompetenties voor u in kaart die elke leidinggevende in huis moet hebben. De MPI meet daarnaast aanleg voor drie leiderschapsstijlen: richtinggevend, coachend en ondernemend.

Het rapport geeft u een compleet beeld van het managementpotentieel van de kandidaat. Alle informatie in het rapport is volledig toegesneden op de specifieke kenmerken van uw kandidaat. Overzichtelijk, praktisch en begrijpelijk.
De competentiemeting is gebaseerd op de HFMtalentindex persoonlijkheidsmeting. De basis is het Big Five model. De naam slaat op de vijf hoofddimensies (of karaktertrekken) van een persoonlijkheid: extraversie, inschikkelijkheid (vriendelijkheid), zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openheid voor ervaring en ideeën.

Uw online assessmentsysteem vertaalt de uitslag van deze test automatisch door naar de aanleg van de kandidaat voor belangrijke managementcompetenties. De MPI geeft een betrouwbaar beeld van de leiderschapskwaliteiten van uw kandidaten. Onderbouwd, objectief en nauwkeurig.
Wilt u extra ondersteuning bij het voeren van een gesprek? De MPI biedt u de mogelijkheid om selectievragen in het rapport op te nemen. Per competentie krijgt u een serie vragen die u direct aan de kandidaat kunt stellen. Praktisch en gemakkelijk.

De selectievragen helpen u bij het voeren van een effectief gesprek over de relevante managementcompetenties van een kandidaat. De vragen zijn specifiek toegesneden op de scores van de kandidaat. U gaat daardoor gerichter het selectiegesprek in en komt sneller te weten of de kandidaat het in zich heeft om een leidinggevende functie te vervullen.
1. Ik voel me op mijn gemak bij mensen
2. Ik zoek het avontuur op
3. Ik blijf kalm onder druk
4. Ik vind het leuk om aan nieuwe dingen te beginnen
5. Ik ga ervan uit dat mensen goede bedoelingen hebben
6. Ik doe dingen volgens een plan
7. Ik doe meer dan wat er van mij verwacht wordt
8. Ik vind het leuk om complexe problemen op te lossen

De kandidaten worden gevraagd om voor iedere stelling aan te geven in welke mate zij deze stelling van toepassing op zichzelf vinden op een schaal van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’.

Waarom is de Management Potentieel Index nuttig?

Voor een leidinggevende functie wilt u er zeker van zijn dat u met de juiste kandidaat in zee gaat. De MPI laat zien of de kandidaat over de vereiste managementcompetenties beschikt en welke stijl van leidinggeven bij de kandidaat past.
De MPI geeft richting aan de ontwikkeling van (aankomend) leidinggevenden door inzicht te geven in hun sterke en zwakke punten. U kunt de MPI ook inzetten om talentvolle kandidaten voor hun management development programma te selecteren.
Ambieert een van uw medewerkers een leidinggevende functie? De MPI toont of een leidinggevende functie bij de medewerker past. De MPI geeft richting aan de loopbaan van de medewerker.
Combineer een test managementpotentieel met een competentiemeting, een test salespotentieel of een motivatietest.

Wilt u een test managementpotentieel aanvragen?

Meer info over
Online Assessements?

Op zoek naar info of een online service?

Wie naar geschikt personeel zoekt, vindt in Unique dé HR-partner bij uitstek. Met onze meer dan 40 Unique-kantoren in België zitten we altijd dichtbij. Als uitzendbureau richt Unique zich op het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. We leggen het accent op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Bovendien adviseren en informeren we onze klanten voortdurend, onder meer via Unique Online Services.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31