shadow

Online competentiemeting: u weet meteen waar iemand goed in is

Een competentiemeting geeft u snel en objectief inzicht in de competenties van sollicitanten en medewerkers.

Profieltypes voor competentiemeting

Unique maakt het u gemakkelijk. We hebben de profieltypes opgesteld in acht functiegebieden. Let wel: u kunt geen twee verschillende profielen binnen de competentiemetingen combineren.

Competentiemeting: test zelf of kandidaten geschikt zijn

Met de online assessment ‘competentiemeting’ van HFM komt u er achter welke kandidaten geschikt zijn voor een specifieke functie. Het testrapport geeft u inzicht in de relevante sterke en zwakke punten van elke kandidaat. Bij elke afzonderlijke competentie komt u precies te weten waarom de kandidaat er meer of minder aanleg voor heeft.

Bekijk een voorbeeldrapport.
Onze competentiemeting is gebaseerd op de HFMtalentindex persoonlijkheidsmeting. De basis is het Big Five model. De naam slaat op de vijf hoofddimensies (of karaktertrekken) van een persoonlijkheid: extraversie, inschikkelijkheid (vriendelijkheid), zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openheid voor ervaring en ideeën.

Dit online assessmentsysteem vertaalt de uitslag van deze test automatisch door naar de aanleg van de kandidaat voor de gevraagde competenties. De competentiemeting geeft daarmee een betrouwbaar beeld van de kwaliteiten van kandidaten. Onderbouwd, objectief en nauwkeurig.
Wilt u extra ondersteuning bij het voeren van een gesprek? De competentiemeting biedt u de mogelijkheid om selectievragen in het rapport op te nemen. De vragen zijn specifiek toegesneden op de competentiescores van uw kandidaat.

Per competentie krijgt u een serie vragen die u direct aan de kandidaat kunt stellen. Praktisch en gemakkelijk. De selectievragen helpen u bij het voeren van een effectief gesprek over de relevante competenties van uw kandidaat. U komt tijdens het selectiegesprek daardoor sneller tot de kern van de zaak.
1. Ik voel me op mijn gemak bij mensen
2. Ik zoek het avontuur op
3. Ik blijf kalm onder druk
4. Ik vind het leuk om aan nieuwe dingen te beginnen
5. Ik ga ervan uit dat mensen goede bedoelingen hebben
6. Ik doe dingen volgens een plan
7. Ik doe meer dan wat er van mij verwacht wordt
8. Ik vind het leuk om complexe problemen op te lossen

De kandidaten worden gevraagd om voor iedere stelling aan te geven in welke mate zij deze stelling van toepassing op zichzelf vinden op een schaal van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’.

Waarom is competentiemeting nuttig?

Heeft een kandidaat ‘het’ in zich of niet? Elke functie vraagt om specifieke kwaliteiten. De competentiemeting laat zien of de kandidaat daarover beschikt. U krijgt een overzicht van alle sterke en zwakke punten van de kandidaat. U gaat daardoor met de juiste kandidaten in gesprek en neemt de meest geschikte kandidaat voor de functie aan.
De competentiemeting toont de ontwikkel-mogelijkheden van een medewerker binnen de huidige functie. De ontwikkeling van uw medewerker krijgt daardoor meer focus en levert meer rendement op. Competenties waar uw medewerker veel aanleg voor heeft, zijn makkelijker te ontwikkelen dan competenties waar uw medewerker weinig aanleg voor heeft.
Met de competentiemeting krijgt u een breed beeld van de sterke en de zwakke punten van een medewerker. Het is een goed vertrekpunt voor loopbaanoriëntatie. U zoekt samen met de medewerker gerichter naar werkvelden en beroepen waar de medewerker aanleg voor heeft.
Combineer een competentiemeting met een test salespotentieel, een test managementpotentieel of een motivatietest.

Wilt u een competentiemeting aanvragen?

Meer info over
Online Assessments?

Op zoek naar info of een online service?

Wie naar geschikt personeel zoekt, vindt in Unique dé HR-partner bij uitstek. Met onze meer dan 40 Unique-kantoren in België zitten we altijd dichtbij. Als uitzendbureau richt Unique zich op het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. We leggen het accent op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Bovendien adviseren en informeren we onze klanten voortdurend, onder meer via Unique Online Services.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31